• header3.jpg
  • header2.jpg

Om ejendommen

Ejendommen er erhvervet i 1980.

Bygningerne var præget af at have stået ubenyttet hen i flere år, så de følgende år gik med renovering, primært af stuehuset.

Senere blev den gamle stald til køer/grise lavet om til bindestald til 4-5 køer med opdræt.

I 1989 blev der opført en hal på 340 m² til dyr i løsdrift og til opbevaring af halm/foder og i 2006 yderligere en hal på 300 m², primært til maskiner og foder, men i det ene hjørne er der indrettet en reserveboks, der kan bruges til ungdyr eller som kælvningsboks.

Ejendommen var ved erhvervelsen i 1980 på knap 10 hektar, der er beliggende i tilknytning til ejendommen.

I 2007 er tilkøbt yderligere 7 hektar.

Halvdelen af jorden erhvervet i 2007 bestod af skov, ca. 1 hektar med juletræer og ca. 3 hektar med dels gamle nobilis træer til pyntegrønt og en lille del med ca. 25 år gammel rødgran.

Den nyerhvervede skov var tænkt som supplement til den mindre produktion af juletræer/pyntegrønt, der var på ejendommen i forvejen. En større fredning har påvirket produktionen af juletræer, så arealet med juletræer nu er reduceret til 0,5Ha. Den nedlagte skov er nu igen inddraget i omdriften.

Arealet bruges primært til afgræsning og foderproduktion og på gode år laver vi lidt hestewrap til salg.

Vores jord er sandjord og meget tørkefølsom, hvorfor vi ikke dyrker korn til modenhed men alene græs og indkøber så kalveblanding til tyrekalvene.